Pravila i uvjeti

Pravila ponašanja na internetu

Pravila i uvjeti korištenja internet usluga

Prije svega da odmah pojasnimo neke stvari...

Internet je medij koji je danas nezaobilazna stavka u našem životu, bilo profesionalnom bilo privatno. Treba napomenuti da uvijek postoje oni koji će ga kao takvog zloupotrebljavati i koristiti za nedozvoljene radnje.

Iz tog razloga donešena su pravila kojima se regulira ponašanje na ovoj globalnoj mreži i koja svi moramo poštivati ili ćemo u protivnom morati snositi posljedice. Većina stavki ovih pravila je općepoznata i mi kao davatelj usluga nismo ih stvorili pa stoga ne otkrivamo nikakvu toplu vodu u tom smislu. Samo prenosimo pravila i uvjete korištenja koja su uobičajena za usluge koje vam kao korisniku pružamo.

Svaki korisnik mora shvatiti da pravila postoje i da ih ne treba olako shvatiti. U svakom slučaju većina pravila i uvjeta je u svrhu sigurnosti vas i ostalih korisnika na serveru. Korisnik koji se ne pridržava pravila narušava stabilnost usluge i za druge korisnike na istom serveru.

Naime, kada iz datacentra dobijemo upozorenje o aktivnostima koje narušavaju internet pravila i uvjete korištenja, tada smo dužni to riješiti u roku nekoliko sati . U protivnom riskiramo isključenje cijelog servera na kojem ima puno korisnika. Zato vas molimo da pravila i uvjete korištenja shvatite ozbiljno, a mi ćemo vas tijekom korištenja usluga pokušati educirati i podsjećati na pojedine bitne stavke kako bi vi kao korisnik sami bar povremeno bili svjesni istih.

Korisnici također trebaju biti svjesni da se ovdje radi o tzv. shared serveru i da pravila moraju postojati kako ne bi došlo do narušavanja stabilnosti servera, a time i pružanje usluge za druge korisnike. Korisnici koji imaju potrebe za većim resursima, trebaju unajmiti zaseban server na kojem mogu trošiti neograničeno resurse, onoliko koliko im to server dopušta. Za više informacija o tome, pošaljite nam e-mail.

Narudžbom naših usluga prihvaćate pravila i uvjete korištenja, sa ovih stranica. U daljnjem tekstu MEDIALINK je davatelj usluga, a VI ste korisnik usluga.

Otvaranje internet usluge / podaci korisnika i E-mail adresa za kontakt

Internet usluga će biti otvorena i predana na korištenje naručitelju, nakon što je izvršio uplatu prema poslanoj mu ponudi. Obveza korisnika je da prilikom narudžbe ispuni sve potrebne podatke koji su naznačeni na narudžbenom obrascu , a posebice najmanje jednu ispravnu e-mail adresu koja je po mogućnosti izvan domene koju koristi kod nas, kako bi korisnika mogli kontaktirati u svakom trenutku. Korisnik je dužan ažurirati e-mail adrese za kontakt kako bi u svakom trenutku mogao primati naše obavijesti. Davatelj usluga nije odgovoran za istek usluge koji je nastao zbog toga što korisnik nije primio obavijest odnosno račun za produljenje usluge, a zbog neispravne e-mail adrese , prepunjenog sandučića e-mail adrese ili spam zaštite koju korisnik ima na e-mail adresi.

Naše obavijesti dolaze sa domena medialink.hr, moj-admin.info, servermedia.com i msiteserver.com i ukoliko korisnik ima bilo kakve e-mail zaštite, potrebno je odobriti dolazak e-mailova sa navedenih domena.

Davanje pogrešnih podataka prilikom narudžbe, može rezultirati isključenjem usluge.

SADRŽAJ

Internet usluge koje davatelj usluge pruža, mogu se koristiti samo u skladu sa zakonom. Vrijede zakoni Republike Hrvatske , obzirom da smo davatelj usluga registriran na podurčju RH, ali i zakoni republike Francuske i EU obzirom da je tamo pristupna infrastruktura servera i datacentar kojeg koristimo.

Korisnik prihvaća svu odgovornost u korištenju internet usluga davatelja usluge, pa tako i za sadržaj koji ima objavljen web prostoru koji koristi.

Zabranjeno je kršenje autorskih prava, trgovinskih oznaka, brandova i sl. koje nisu u vlasništvu korisnika, osim ako nije po izričitom dogovoru vlasnika tih obilježja i vas kao korisnika naših usluga. To se odnosi između ostaloga na autorska prava glazbe, knjiga , fotografija, i bilo kojeg drugog autorskog djela. Korisnik riskira trenutno isključenje internet usluge koju mu pružamo, ako primimo pritužbu u ovom smislu. U najmanjoj mjeri će takav sadržaj odmah biti blokiran.

Ukoliko smatrate da ste žrtva povrede autorskih prava od strane našeg korisnika, molimo da nam pošaljete dokaze o tome na Email .

Korištenje web hosting prostora u svrhu backupa/pohrane podataka sa vašeg lokalnog diska nije dozvoljeno, osim cPanel backup usluge na samom web prostoru.

Lista nedozvoljenog materijala na korisnikovu web hosting prostoru. Neki nazivi su u originalu obzirom da se kao takvi lakše identificiraju na internetu:

 • Topsites (warez)
 • IRC Scripts/Bots
 • Proxy skripte/Anonymizers
 • Pirated Software/Warez
 • Image Hosting Scripts (npr. kao Photobucket ili Tinypic)
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC stranice
 • IP Scanners
 • Bruteforce Programi/Skripte/Aplikacije
 • Mail Bombers/Spam skripte
 • Banner-Ad services (komercijalni baneri/rotacije)
 • File Dump/Mirror skripte (npr. kao rapidshare)
 • Commercial Audio Streaming (više od jednog-dva streama)
 • Escrow/Bank Debentures
 • High-Yield Interest Programs (HYIP) ili slične stranice
 • Investment stranice (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
 • Prodaja bilo koje kontrolirane supstance bez prethodnog odobrenja
 • Prime Banks Programs
 • Lutrija i kladionice
 • MUDs/RPGs/PBBGs
 • Hacker fokusirane stranice/arhive/programi
 • Sadržaj koji promovira nedozvoljene aktivnosti
 • Forumi i/ili web stranice koje distribuiraju ili povezuju prema warez/piratskom/nedozvoljenom sadržaju
 • Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
 • Stranice za prijevare (uključujući na stranice izlistane na aa419.org & escrow-fraud.com)
 • Emitiranje ili streaming uživo sportskih ili bilo kakvih drugih događaja
 • Anonimne ili Bulk SMS skripte/gateways
 • Sadržaj koji uključuje rasističke, kleventičke i prijeteće poruke

Usluge koje davatelj usluge pruža, uključujući opremu, mrežu i mrežnu opremu, mogu se koristiti samo za zakonite aktivnosti.

Korisnik koji svoj web sadržaj spaja na mrežu ili sistem treće strane bez autorizacije treće strane, riskira suspenziju i/ili isključenje usluge.

Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu bilo tkome. Bilo koji materijal , prema našim pravilima i odluci, koji je opscen, prijeteći, ilegalan, ili narušava naša pravila i uvjete korištenja u bilo kojem segmentu, može biti uklonjen sa servera (ili najmanje blokiran), sa ili bez prethodne najave.

Ukoliko korisnik ne reagira na e-mail poruku u vezi narušavanja pravila i uvjeta korištenja , odnosno svakog upozorenja takve vrste, u roku 48 sati, sadržaj može biti blokiran ili isključen. Sva upozorenja se moraju riješiti u roku 48 sati.

Potencijalna šteta prema maloljetnicima je striktno zabranjena, uključujući dječju pornografiju ili sadržaj koji se može percipirati kao sličan. Bilo koji sadržaj koji sadržava dječju pornografiju ili povezuje takav sadržaj biti će isključen odmah bez ikakvog upozorenja. Kršenja će biti prijavljena odgovarajućim institucijama za provedbu zakona.

Davatelj usluge zadržava pravo nadzora i pristupa nad korisnikovim web prostorom, a u svrhu podrške, antivirusnog i sl. skeniranja i drugih aktivnosti koje proizlaze iz ovih pravila i uvjeta korištenja.

E-mail i spam politika

Strogo je zabranjeno slanje neželjenih e-maila, Bulk e-maila i spama. Korisnik koji svjesno koristi naše usluge za slanje spama može biti isključen sa ili bez prethodne obavijesti. U svrhu sprečavanja iznenadnog spamanja , postoji limit od 500 izlaznih e-mail poruka u jednom satu po domeni. Ukoliko pokušate poslati više, e-mail poruke će se početi vraćati sa oznakom greške u kojem se ukazuje da poruku nije moguće dostaviti. U tom slučaju proći će oko sat vremena dok se stanje ne normalizira.

Svaka mailing lista veća od 2000 adresa zahtijeva zaseban server. Nije dopušteno dijeljenje liste na više malih. U svakom slučaju, potrebno je rasporediti slanje mailova kako ne bi došlo do zagušenja. Ukoliko dođe do prekomjernog trošenja resursa i time narušavanja stabilnosti servera, vaš će web prostor biti suspendiran dok se problem ne riješi. Drugom opomenom riskirate ukidanje usluge sa ili bez prethodne obavijesti. Preporučamo PHP List koja se nalazi unutar Fantastico opcije u cPanelu. Za svaku listu koja je veća od 500 adresa, slanje je dozvoljeno samo u vrijeme kada server nije jako opterećen. To je vrijeme cijeli vikend (subota/nedjelja) i 01-06 h tijekom radnog tjedna.

Mailing lista mora sadržavati tzv. Double Opt-In opciju. To znači da se korisnik pretplatio na newsletter ili uopće nekakvu marketing poruku isključivo na način da je zatražio i potvrdio e-mail adresu kao svoju. Potvrđivanje se obično provodi na način da se odgovori na potvrdni e-mail, poslan na e-mail adresu koju je krajnji korisnik specificirao. Double opt-in opcija uklanja mogućnost zloupotrebe gdje netko na listu upiše tuđu e-mail adresu bez znanja/pristanka vlasnika te adrese.

Poruke koje su poslane sa mail liste moraju imati jasno označenu mogućnost tzv Opt-out. To znači da morate imate uključenu i jasno istaknutu mogućnost da se krajnji korisnik odjavi sa vaše mail liste u bilo koje vrijeme.

Nije dopušteno direktno SMTP mailanje. Primjer bi bio Darkmailer ili The Bat!. Svaki mail treba biti poslan kroz lokalni mail server za daljnju isporuku preko servera , a ne direktno preko skripte.

Web stranice koje se reklamiraju putem SPAMa ne mogu biti smještene na našim serverima. Ovo se odnosi i na web stranice koje se reklamiraju putem SPAMa preko poslanog faxa, telefonskog poziva, klasične pošte, e-maila, instant messaginga i useneta/newsgrupa.

Zadržavamo pravo promjene ili isključenja web prostora koji nije u skladu sa navedenim smjernicama jer smo zbog tog korisnika direktno oštećeni u smislu upisa na blackliste i sl. Također zadržavamo pravo da od korisnika koji je doveo do te situacije, naplatimo štetu koja nam je prouzročena, a zbog koje trpe svi drugi korisnici.

O isteku domene treba naglasiti...

Za razliku od nekih drugih providera, MEDIALINK ne isključuje uslugu web hostinga na dan kada Vam je usluga istekla tj. znači na datum do kada je usluga plaćena, iako bi nam to bilo najlakše jer se radi o automatiziranom procesu. Maksimalno izlazimo u susret korisnicima i uvijek dajemo mogućnost odgode plaćanja, ako korisnik to zatraži. Međutim to ne znači da ćemo se dati vući za nos, kako se to popularno kaže, jer ima onih koji pokušavaju izvući besplatnu uslugu i zatim odu drugom provideru. Iz tog razloga zadržavamo pravo da razmotrimo odgodu plaćanja po principu od korisnika do korisnika.

Ono što treba ovdje naglasiti je da ukoliko je na dan isteka usluge Vaša stranica postala nedostupna, znači da je na isti dan i istek registracije domene. Na to nemamo utjecaja jer domenski registrari domene isključuju automatski na dan isteka registracije, ako registracija nije obnovljena. Zato je Vaša stranica postala nedostupna. Nažalost, mi ne možemo uplatiti obnovu registracije iz razloga što nam ništa ne može jamčiti da Vi zaista želite obnovu registracije i samim time produžiti uslugu.

Kako je već objašnjeno, domene ističu i bivaju isključene od strane domenskog registrara na dan njihovog isteka. Domenski registrar ne jamči mogućnost obnove registracije po standardnoj cijeni nakon isteka domene. Korisnik je dobio najmanje jednu obavijest o približavanju isteka registracije domene i prema tome je sam odgovoran za eventualni gubitak domene. Registraciju domene je obično moguće obnoviti još 2-3 tjedna nakon isteka registracije, ali vam to nikako ne možemo u potpunosti jamčiti niti možemo jamčiti standardnu cijenu za obnovu takve registracija koja je istekla. Nakon tog razdoblja registrar naplaćuje obnovu registracije cca 250 USD. Ukoliko niti tada ne obnovite registraciju domene, domenu gubite. Zato je vrlo bitno da uplaćujete produljenja u za to predviđenom roku i da nam javljate svaku eventualnu promjenu vaše e-mail adrese kako bi sigurno bili pravovremeno obaviješteni o svim novostima. Davatelj usluge nije odgovoran za eventualno prouzročenu štetu nastalu istekom domene ili bilo koje druge usluge koju davatelj usluge pruža korisniku.

Registracije domena su konačne i korisnik ne može se tražiti povrat novca ili promjenu naziva domene.

Nismo odgovorni ukoliko tijekom realizacije vaše narudžbe za registraciju domene, ista bude registrirana od strane drugih osoba. U tom slučaju korisnik može zatražiti drugi naziv domene ili zatražiti povrat novca.

Eventualne preplate davatelj usluge ne vraća već ih prebacuje za plaćanje slijedećeg razdoblja pretplate.

Backup

Backup podataka je organiziran dva puta tjedno i svaki backup briše prethodni backup. Ne odgovaramo za eventualne pogreške u backupu ili njegovom izvršenju. Korisnik u okviru usluge dobiva pristup cPanelu, preko kojega može raditi backup kada to želi.

Otkaz usluge i povrat novca

Davatelj usluge zadržava pravo za otkazivanje, suspenziju ili neki drugi oblik restrikcije nad uslugom koju pruža korisniku, zbog valjanog razloga, u bilo koje vrijeme sa ili bez prethodne obavijesti.

Korisnik uslugu može otkazati u bilo koje vrijeme. Dovoljno je poslati e-mail sa kontakt adrese kako bi korisnik mogao biti identificiran. Povrat novca je moguć u cjelosti unutar prvih 30 dana korištenja usluge (samo novi korisnici i za prvu godinu).

Korištenje resursa

Korisnik shvaća da se ovdje radi o shared hostingu gdje ima više korisnika koji dijele isti server. Prema tome korisnik ne smije:

 • koristiti 10 % ili više resursa servera (CPU, memorija, mreža) dulje od 90 sekundi. Više aktivnosti može prouzročiti ove probleme: CGI skripte, FTP, PHP, HTTP i sl.
 • pokretati samostalne ne nadzirane procese u bilo kojem trenutku na serveru. To uključuje bilo koje daemonse, kao što je IRCD
 • pokretati bilo kakav tip web spidera ili indexere (uključujući Google Cash/ AdSpy)
 • pokretati bilo kakav softver koji se spaja sa IRC (Internat Relay Chat) mrežom
 • pokretati bilo kakvu bit torrent aplikaciju, tracker ili klijent. Može linkati na legalne torrente , ali ih ne smije smještati ili pohranjivati na serveru
 • sudjelovati u bilo kakvom dijeljenju datoteka odnosno peer-to-peer akvitnostima.
 • pokretati bilo kakve gaming servere kao što su counter-strike, half-life, battlefield1942 i sl.
 • pokretati cron unose sa intervalima kraćima od 15 minuta
 • pokretati više od 5 istovremenih veza prema FTP servisu
 • pokretati više od 10 istovremenih veza prema HTTP servisu
 • pokretati više od 15 istovremenih veza prema MySQL-u
 • pokretati bilo kakve MySQL upite dulje od 15 sekundi. MySQL tablice trebaju biti prikladno indexirane.
 • pokretati više od 25 istovremenih veza prema POP3/SMTP.
 • kada koristi PHP include funkcije za uključenje lokalne datoteke, koristite bolje lokalnu datoteku nego URL. Npr. umjesto "http://vasadomena.com/include.php", koristite "include.php".
 • forsirati server side code (kao php, shtml), unutar html datoteke.
 • koristiti https bespotrebno. Koristite https protokol samo kada je to nužno.

Korištenje bandwidtha (prometa)

Iako ne ograničavamo korištenje prometa, ništa na ovom svijetu nije neograničeno pa tako i ovdje postoji nekakva fer upotreba. Promet vam nećemo naplaćivati, ali ako se utvrdi izuzetno iznadprosječno trošenje tog resursa na dulje vrijeme, predložiti ćemo vam prelazak na zaseban server.

Dostupnost usluge

Davatelj usluge nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu na strani korisnika, u slučaju:

 • nastalih globalnih problema kod nadprovidera
 • nastalih problema koje nisu u nadležnosti davatelja usluge
 • kvara na hardveru ili greške na softveru
 • izvanrednih radova na održavanju hardvera ili softvera
 • hakerske aktivnosti
 • utjecaja više sile (potresi, poplave, globalni nestanci električne energije, globalni prekidi na infrastrukturi, teroristički napade na infrastrukturu i slične pojave)

Ako dođe do fizičkog prekida usluge u neprekidnom trajanju većem od 4 sata, korisnik po zahtjevu može biti nagrađen sa dodatnim vremenskim periodom korištenja usluge. O konkretnom slučaju će se odlučivati ovisno o zahtjevu korisnika i događaju koji je stvorio ovaj zahtjev.

O obvezama korisnika (shared hosting) kod korištenja web hosting prostora

Korisnik ne smije preprodavati (u cjelosti ili djelomično) svoju web hosting uslugu drugim korisnicima.

Korisnik mora održavati datoteke, programe, skripte i ostalo na svom web prostoru kako ne bi došlo do sigurnosnih propusta. Npr. ako korisnik na web prostoru ima Joomla ili sličnu instalaciju, treba istu ažurirati prema dinamici koja je dostupna od proizvođača softvera. Time štitite sebe i druge korisnike na serveru od mogućih sigurnosnih propusta i problema. Ukoliko redovito ne ažurirate svoje instalacije , hakeri sa udaljenih računala mogu preko sigurnosnog propusta, preuzeti vaš web prostor i koristiti ga u nedozvoljenje svrhe. Takve aktivnosti će netko prijaviti i davatelj usluge će biti upozoren na tu nedozvoljenu aktivnost svojeg korisnika. Krajnji korisnik će biti odgovoran za ovu situaciju. Nakon što korisnik dobije upozorenje od davatelja usluge, mora reagirati u za to predviđenom roku i riješiti problem. U protivnom davatelj usluge snosi rizik da mu nadprovider (datacentar) isključi server i time ugrozi poslovanje. Iz tog razloga zadržavamo pravo da takvog korisnika supendiramo ili isključimo sa ili bez prethodne obavijesti. Korištenje web hostinga ima svoje obveze. Ukoliko korisnik nije u stanju ili mogućnosti obavljati održavanje svog web prostora u ovom smislu, dužan je unajmiti stručnu osobu koja će to raditi za njega. MEDIALINK vam može pružiti tu uslugu na bazi godišnje pretplate. Zatražite više informacija na Email .

Podrška

Podrška se provodi preko korisničkih stranica za koje je korisnik dobio pristupne podatke. Za svaki upit korisnik otvara Upit podršci (tiket) , na koji će mu davatelj usluge odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Tehnička podrška je isključivo preko korisničkih stranica ili na e-mail. Za ostale upite također možete koristiti taj način komunikacije, poslati upit na Email ili nazvati na tel 01 7778-536.

Završne odredbe

Davatelj usluge ne može se smatrati odgovornim za bilo kakve štete na poslovanju korisnika zbog gubitaka podataka i nedostupnosti usluge, a koje između ostaloga mogu uključivati troškove, potraživanja, odvjetničke troškove i sl.

MEDIALINK ne daje isključiva jamstva bilo koje vrste.

U slučaju bilo kakvog spora, stranke će isti pokušati riješiti dogovorom ili arbitražom. U slučaju neuspjeha u tom smislu, nadležan je Sud u Zagrebu. Davatelj usluge zadržava pravo promjene pravila , uvjeta korištenja i cijena u svako doba.